Verzekeren

In Nederland zijn we gek op verzekeren en sluiten bijna voor alles een verzekering af. We willen namelijk graag zeker zijn en ons indekken tegen gevaren. Nederlanders zitten dan ook in de top 10 van landen waar mensen veel verzekeringen afsluiten.

De meeste afgesloten verzekeringen zijn de zorgverzekering en autoverzekering. Deze twee verzekeringen zijn natuurlijk verplicht en het is niet zo gek dat deze twee verzekeringen het meest worden afgesloten. Daarna komen de optionele verzekeringen namelijk uitvaartverzekeringen, inboedelverzekeringen en reisverzekeringen.

Uitvaartverzekeringen

uitvaartverzekering afsluitenIn Nederland heeft meer dan 70% van de mensen een uitvaartverzekering. Dit is 1 van de hoogste percentages in Europa. Dit komt doordat we in Nederland heel nuchter over een uitvaartverzekering nadenken. Het is toch een verzekering dat iedereen wel eens zal moeten gebruiken. Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een uitvaar en bespaart onze nabestaanden veel zorgen. Nabestaanden komen vaak in de schulden en moeten geld lenen, omdat een uitvaar gewoon te duur is. De gemiddelde prijs van een uitvaart ligt al op achtduizend euro en het kan makkelijk oplopen. Een uitvaartverzekering kan deze kosten dekken, door een maandelijkse premie te betalen. Kijk op uitvaartenverzekering.nl voor meer informatie over uitvaartverzekeringen.

Inboedelverzekeringen

inboedelverzekeringNederlanders sluiten ook vaak inboedelverzekeringen af, omdat ze zeker willen zijn. Inbraak cijfers liggen in Nederland niet zo hoog, maar mensen willen toch graag zekerheid hebben. Inboedelverzekering dekt ook vaak schade aan de inboedel en dit komt wel vaak voor. De voorwaarden hiervoor zijn wel streng en niet alle inboedelverzekeringen dekken schade aan de inboedel. De meeste dingen in het inboedel zijn overigens al verzekert tegen schade. Computers en tv’s hebben vaak bijvoorbeeld eigen verzekeringen. Wil je meer informatie over inboedelverzekeringen? Kijk dan eens op hoyhoy.nl
Reisverzekeringen

reisverzekeringIn Nederland sluiten we ook vaak reisverzekeringen af als we op vakantie gaan. We zijn overigens wel van de weinige reizigers die dit doen. Dit laat weer eens zien dat we graag zeker wil zijn en zonder zorgen op vakantie willen gaan. Mocht er wat gebeuren dan zijn we altijd zeker dat we niet voor de kosten opdraaien en kunnen we rekenen op onze verzekeraar. Voor meer informatie over reisverzekeringen kijk op reisverzekering.nl.